Organisationens juridiske navn: Hørning Dans
Selskabsform: Enkeltmandsvirksomhed
CVR: 29712913
Officiel e-mail adresse: info@horningdans.dk

Officiel web-adresse: http://www.horningdans.dk

 
 1. Vilkår og betingelser for hjemmesiden og tilmeldingssiden hos Hørning Dans

  1. Ved benyttelse af denne VILKÅR OG BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF OG KLUBMODUL  (”Tilmeldingsside”) accepterer du vores vilkår og betingelser for anvendelse af denne (”Tilmeldingssidevilkår”). Såfremt du ikke kan acceptere Tilmeldingssidevilkårene, bedes du forlade denne øjeblikkeligt.

  2. Hørning Dans kan ændre tilmeldingssidevilkårene når som helst. Du bør derfor løbende besøge Tilmeldingssiden hos Hørning Dans for at se de gældende tilmeldingssidevilkår. Du vil være underlagt de politikker samt vilkår og betingelser, der er gældende på det tidspunkt, hvor du anvender denne.

  3. Du er ansvarlig for at indgå alle de aftaler, der er nødvendige for, at du har adgang til Tilmeldingssiden. Du er ligeledes ansvarlig for at sikre, at alle personer, der går ind på Tilmeldingssiden via din internetforbindelse, er bekendt med tilmeldingssidevilkårene, og at de overholder dem.

 1. Pris og betaling

  1. Det er en forudsætning for at være elev på danseskolen, at du tilmelder dig betaling via Dankort og VISA/Dankort. Som Ballroom Fitnessdanser betales med mobile pay/ Dankort på danseskolen.

  2. Du skal i forbindelse med din første betaling på Tilmeldingssiden godkende, at Hørning Dans fremover må trække kontingentet / 2. rate fra dit betalingskort i dansesæsonen 2018-19 bestående af to dansekurser/perioder (2 perioder på 6 uger og 1 periode på 12 uger for alle Hip hop hold). Ej gældende for Ballroom Fitness.

   a) Ved valg af betaling af 2 rater: På børnedanseholdene er 1ste periode 12 x ugers dans fra sept. til dec. 2018 og 2. periode er 12 x ugers dans fra januar til april 2019. Der betales tilmeldingsgebyr ved første betaling. Tilmeldingsgebyret er kr. 50,- 

   b) Man er ikke forpligtet til at danse hele dansesæsonen fra sept. 2018 til april 2019, når man er booket ind på den første periode á 6 eller 12 uger på et børnedansehold. Man udmelder sig fra danseholdet inden d. 1. december inden julepausen -  og 2. rate trækkes ikke v. 12 x dansekursus' booking. Dette er gældende, hvis man har indgået aftale om betaling over 2 rater. Ved betaling af hele dansesæsonen med rabat henvises til 3.1. Afmeldes eleven ikke inden 1. december, trækkes der automatisk rate nr. 2 for nye 12 x dans med start i januar 2019 pr 1. januar - da man da har reserveret pladsen.

   c) På voksen pardansehold er perioden enten 7, 12, 14 eller 24 x ugers dans - alt efter hvilket dansehold man booker sig ind på. På Ballroom Fitness tilmelder man sig for en danseperiode/ dansekursus på enten 6, 12 eller 24 gange dans. Det er ikke et klippekort og man skal danse sine dansegange inden for den 6 eller 12 eller 24 ugers danseperiode, man har købt. 

   d) Din tilmelding på et dansehold er personlig (alle dansehold) og kan ikke overdrages til anden side. Når man er tilmeldt vil man få et dansekort, når man kommer til sin første danselektion. Dette dansekort skal man på alle børnehold have med til dans hver gang og fremvise i døren til dansesalen. Ingen dansekurser kan stilles i bero eller udskydes til en anden tidsperiode på et andet dansehold.

   e) Booking og deltagelse af plads til events som Nytårsbal og Forårsfest med forplejning er bindende og kan ikke returneres, da arrangementet med given dato og klokkeslet er køb af forplejning - herunder servering på restaurant og arrangementet er ikke omfattet af fortrydelsesretten, idet bord- og arrangementsbestilling på hjemmesiden er fastsat til en specifik dag for afvikling. 

  3. Deltagelse på Hørning Dans' dansehold er uden forældre, søskende eller andre voksne i dansesalen. 

  4. Beløbet du skal betale for tilmelding på et dansehold hos Hørning Dans, trækkes automatisk via dit betalingskort.

  5. Du vil senest 8 dage inden hver betaling modtage en e-mail, som fortæller dig hvor meget, du skal betale for den næste danseperiode.

  6. Virksomheden benytter DIBS A/S, som er godkendt af NETS A/S til denne form for transaktioner. Alle transaktioner behandles krypteret, ingen kortdata er derfor synlig.

  7. Ved automatisk trækning på betalingskort gemmes dine kortinformationer ikke hos Hørning Dans, men hos DIBS A/S.

  8. Kvittering for betaling sendes pr mail. Når du tilmelder dig, accepterer du Tilmeldingsvilkår og -betingelser.

  9. Du stopper din/dit barns fortsatte tilmelding på et dansehold og den tilhørende næste ratebetaling ved at kontakte Hørning Dans og eventuelt melde dig/dit barn ud efter endt danseperiode og inden næste danseperiode er startet, se nærmere herom pkt. 2.b angående afmeldingsbetingelser.

  10. Inden betalingskortets udløbsdato eller ved ændringer i kortdata fremsender Hørning Dans påmindelse pr. e-mail herom, og du må herefter foretage kontingentbetalingen eller en tilmelding med det nye betalingskort inden d. 1/1 for at opretholde pladsen på et dansehold.

  11. Når du har modtaget det nye betalingskort, skal du logge ind i Hørning Dans' KLUBMODUL (denne her tilmeldingsside) og rette dette.

  12. Ved spærring af dit betalingskort er du selv ansvarlig for at foretage en ny tilmelding med et nyt betalingskort. Dette gøres ligeledes på Hørning Dans' KLUBMODUL som beskrevet ovenfor. 

  13. Når du køber varer eller ydelser af foreningen via Tilmeldingssiden, trækkes din betaling af Nets A/S og håndteres krypteret af DIBS A/S.

  14. Når du anvender Tilmeldingssiden til at betale for varer og ydelser m.m. fra Hørning Dans, accepterer du, at Hørning Dans administrerer din betaling på de vilkår og betingelser, der er angivet i Tilmeldingssidevilkårene.

  15. Hørning Dans opkræver et tilmeldingsgebyr på 50 d.kr. i forbindelse med din første betaling i en dansesæson på Tilmeldingssiden. Et eventuelt gebyr vil altid være angivet tydeligt alle steder, hvor en transaktion kan foretages samt fremgå tydeligt af alle priser nævnt på Tilmeldingssiden. Endvidere vil et opkrævet gebyr fremgå af din kvittering.

  16. På Tilmeldingssiden kan der som udgangspunkt betales med følgende betalingsmidler: Dankort, Visa/Dankort. Dette vil dog fremgå tydeligt flere steder på hjemmesiden. Der trækkes et tilmeldingsgebyr pr profil på 50 kr ved første tilmelding på et dansehold pr elev.

  17. Betaling for danseunderisning på et dansehold og til div. events sker forud. Varer købt i webshop betales først ved afsendelse eller udlevering af varen. Shoppen med accessories (hoodies, T-shirts, leggins o.a.) er under opbygning.

  18. Hørning Dans benytter DIBS A/S som betalingsgateway. DIBS A/S er ansvarlig for den krypterede transaktion mellem dit betalingskort og Nets A/S. Læs mere på dibs.dk om sikkerheden ved online betaling.

  19. Alle priser nævnt på Tilmeldingssiden er inklusive moms med mindre andet er nævnt.

  20. Dansekurset Ballroom Fitness tm bookes via info@horningdans.dk og ikke via 'Tilmeldingssiden'. Betaling foregår med bankoverførsel, Dankort eller Mobile pay. Man booker sig ind som elev på et dansekursus á 6 uger eller 12 uger eller 24 uger. Alle uger danses i træk kun afbrudt af ferielukket på danseskolen. Når den købte danseperiode/ -kursus er afsluttet, skal man tilkøbe et nyt dansekursus i en ny periode á 6, 12 eller 24 gange sammenhængende uger for at holde sin plads på danseholdet og man kan ikke videreføre sine eventuelle mistede danselektioner i ens danseperiode/ dansekursus til den nye periode. Ballroom Fitness tm er ikke et dansekursus fungerende som et klippekort.

 1. Fortrydelsesret

  1. Som udgangspunkt er der ingen fortrydelsesret på købte ydelser såsom betaling for dansekurser/ danseundervisning (se evt. "Lov om visse forbrugeraftaler § 18 stk. 12") . I særlige tilfælde kan der træffes aftale om refundering ved fortrydelse med udbyderen af den pågældende ydelse hos Hørning Dans, hvis pladsen kan erstattes af en anden elev fra en eventuel venteliste, når dansekurset er startet. Der trækkes da for en 'prøvetime', hvis kun danset en lektion. Det påhviler forbrugeren selv at kontakte Hørning Dans på info@horningdans.dk som leverer ydelsen, op til 14 dage efter købet har fundet sted i så fald. Ved køb af hele dansesæsonen inkl. rabat med kun 1 ratebetaling og dansekurset er startet, kan dele af dansekurset på 2 x 12 ugers dans ikke annulleres, ændres eller fortrydes. Der er altid en rabatpris ved booking af hele dansesæsonen fra start af dansesæsonen. Har man valgt dette med kun 1 rate samt rabat, har man booket sig i hele dansesæsonen med start i sept. og slut i april.

   Afmeldes eleven ikke, hvor 2 ratebetalinger er godkendt v. booking, inden datoen 1. december til den nye danseperiode i januar til april, trækkes der automatisk rate nr. 2 for nye 12 x dans med start i januar 2019 pr 1. januar - da man da har reserveret pladsen.

  2. Har du købt en vare/ dansetøj har du 14 dages fortrydelsesret, fortrydelsesretten gælder fra leveringstidspunktet. Ønsker du at benytte dig af fortrydelsesretten for en vare, skal varen returneres til Hørning Dans, som leverer varen, inden udløbet af fortrydelsesfristen. Er varen købt og bestilt med personligt navn på fx en hoodie, T-shirt eller andet dansetøj til afdansningsbal med show og custommade til eleven, refunderes beløbet for varen ikke.

 1. Personoplysninger

  1. Når du benytter Tilmeldingssiden, indsamles statistiske data. Disse data er helt anonyme, hvilket betyder, at de ikke indeholder oplysninger, der kan identificere dig, selv om du er logget ind.

  2. Følsomme data, eksempelvis betalingskortinformationer, der sendes via nettet, er sikret ved brug af SSL kryptering ("Secure Socket Layer"), kan identificeres ved at den pågældende adresse i browseren begynder med HTTPS

  3. Vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med Persondatalovens regler herom. Der opbevares ingen personhenførbare oplysninger om dig.

  4. Vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med Persondatalovens regler herom.

  5. De oplysninger, du giver ved din brug af Tilmeldingssiden, behandles i fuld fortrolighed og bliver udelukkende anvendt i forbindelse med fakturering af indkøb hos Hørning Dans via Klubmodul ApS eller Klubmoduls leverandører samt udsendelse af nyhedsbreve, som du har tilmeldt dig.

  6. Som registreret bruger hos Hørning Dans har du altid mulighed for indsigt i de oplysninger, vi har samlet om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

  7. Ingen registrerede personoplysninger videregives til tredjemand i nogen form på noget tidspunkt, medmindre det sker efter krav i lovgivning eller i øvrigt kræves af offentlige myndigheder.

 1. Brugernavn og adgangskode

  1. Ønsker du at tilmelde dig hold eller andre ydelser hos Hørning Dans via Klubmodul, tildeles du et brugernavn og en adgangskode.

  2. Det er dit ansvar at opbevare brugernavn og adgangskode på betryggende vis og ikke videregive disse informationer til andre.

  3. Du kan bestille en ny adgangskode på denne Tilmeldingsside, hvor du har oprettet dig som bruger.

 1. Nyhedsbreve

  1. Du kan framelde dig vores nyhedsbreve. Dette anbefales ikke, da der via nyhedsbrevene kan komme vigtige informationer om dansehold, events som juledanseturnering, afdansningsbal, aflysninger m.v.

   Du kan til enhver tid framelde dig vores nyhedsbreve ved at slette din profil på Tilmeldingssiden, eller ved at framelde dig nyhedsbreve enten via et link i nyhedsmailen eller på din profil via Tilmeldingssiden.

  2. Hvis du har tilmeldt dig vores nyhedsbreve, udsender vi det til dig via e-mail til den e-mailadresse, du har oplyst.

 1. Cookies

  1. I forbindelse med login installeres en midlertidig cookie på din computer.

  2. I Internet Explorer (version 5.x) kan pågældende cookies om ønsket slettes under menuen "Funktioner" - "Internetindstillinger" - "Slet cookies"

 1. Tekniske krav til brugerens computerudstyr

  1. Der arbejdes på at optimere teknikken på Tilmeldingssiden, således at Tilmeldingssiden fungerer i de mest udbredte browsere (Chrome, Internet Explorer, Edge, Safari, Mozilla, Opera) og operativsystemer (Windows, Mac OS, Linux).

 1. Shop

  1. Via Shoppen kan Hørning Dans' medlemmer købe dansetøj med logo. Denne del af Tilmeldingssiden er stærkt på vej. 

  2. Alle henvendelser og/eller reklamationer skal derfor rettes til den pågældende webshop/Hørning Dans.

 1. Ansvarsfraskrivelse

  1. Klubmodul ApS og Hørning Dans er ikke ansvarlig for nedbrud af eller svigtende adgang til Tilmeldingssiden, nedbrud i strømforsyning eller internetforbindelse, hærværk på systemet (både fysisk såvel som computervirus og hacking), misbrug af personoplysninger eller andre forhold og omstændigheder som er udenfor vores kontrol.

  2. Klubmodul ApS og Hørning Dans kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for anvendelsen af Tilmeldingssiden eller Klubmodul.

  3. Der tages forbehold for taste- og prisfejl forkert angivet tidspunkter og dansehold.

  4. Klubmodul ApS og Hørning Dans indestår ikke for, at Tilmeldingssiden og de herpå tilgængeliggjorte annoncer af enhver art er fejlfrie, tilgængelige, rigtige, nøjagtige, pålidelige, opdaterede, sikre, leveres rettidigt eller kan anvendes til det angivne formål.

  5. Selvom man tilstræber at sikre, at oplysningerne på Tilmeldingssiden er korrekte, lover vi ikke, at de er præcise eller fuldstændige. Klubmodul ApS og Hørning Dans kan foretage ændringer i materialet på denne Tilmeldingsside eller til de ydelser og priser, der er beskrevet, når som helst og uden varsel. Materialet på Tilmeldingssiden kan være forældet, og Klubmodul ApS og Hørning Dans forpligter sig ikke til at opdatere materialet.

  6. Klubmodul ApS og Hørning Dan er således ikke erstatningsansvarlig for direkte tab, følgeskader, herunder driftstab, mistet avance og indirekte tab, som kunden, kundens aftagere/klienter/kunder eller tredjemand lider på grund af fejl ved en annoncetekst eller foto.

  7. Ethvert link til tredjemands hjemmeside er uden ansvar for Klubmodul ApS og Hørning Dans.

  8. Klubmodul ApS og Hørning Dans påtager sig intet ansvar for eventuelle skader hos brugeren som følge af brug af Klubmodul eller vore leverandørers Hørning Dans' ydelser på Tilmeldingssiden.

  9. Hvis du ønsker at reklamere på en ydelse eller service, skal du kontakte os.

  10. Du er ansvarlig for sikkerheden af det kodeord, du har brugt til at registrere dig på Tilmeldingssiden. Medmindre Klubmodul ApS eller nærværende forening, sportsklub eller organisation ved uagtsomhed videregiver dit kodeord til tredjemand, er Klubmodul ApS og nærværende forening, sportsklub eller organisation ikke ansvarlig for uberettigede transaktioner, der indgås ved brug af dit navn og kodeord.

 1. Kundeservice

  1. Generelt vil vi så vidt muligt forsøge at hjælpe dig, hvis du har problemer med din tilmelding/bestilling. Du kan kontakte os ved at klikke på kontakt eller vælge "Hjælp" eller en lignende knap eller ved at ringe til det eventuelle telefonnummer, der er anført på Tilmeldingssiden.

  2. Spørgsmål til din tilmelding eller bestilling: Hvis du har andre problemer med din tilmelding eller bestilling, kan du kontakte os som beskrevet ovenfor, og vi vil forsøge at hjælpe dig.

  3. Ændring eller annullering af din tilmelding eller bestilling: Hvis du ønsker at annullere eller ændre din tilmelding eller bestilling, efter den er afgivet, og betalingen er godkendt, kan du kontakte os som beskrevet ovenfor. Det er dog ingen garanti for, at vi accepterer dine ønsker.

  4. Klager og feedback: Hvis du ikke er tilfreds med kvaliteten af en ydelse eller den service, vi har leveret, kan du give feedback til os i form af anmeldelse, kommentarer og bedømmelser som afspejler din oplevelse.

  5. Kompensation: Hvis du ikke er tilfreds med kvaliteten på en ydelse eller den service, en vi har leveret, og du ønsker at få refunderet beløbet eller et forholdsmæssigt afslag i prisen eller en anden kompensation, skal du kontakte os som beskrevet ovenfor.

 1. Force majeure

  1. Vi er ikke ansvarlig for manglende eller forsinket opfyldelse af nogen af vores forpligtelser, som skyldes begivenheder uden for vores rimelige kontrol (Force majeure).

  2. Force majeure omfatter enhver handling, begivenhed, manglende begivenhed, undladelse eller ulykke uden for vores rimelige kontrol og omfatter især (uden begrænsning) følgende:

   1. strejke, lockout eller andre kollektive kampskridt

   2. civile uroligheder, oprør, invasion, terrorangreb eller trussel om terrorangreb, krig (uanset om den er erklæret eller ej) eller trussel om eller forberedelse til krig

   3. brand, eksplosion, uvejr, oversvømmelse, jordskælv, sammensynkning, epidemi eller anden naturkatastrofe

   4. umuliggørelse af brug af jernbaner, skibe, fly, biltransport eller andre offentlige eller private transportmidler

   5. umuliggørelse af brug af offentlige eller private telenetværk

   6. en regerings handlinger, dekreter, lovgivning, forordninger eller begrænsninger.

  3. Vores opfyldelse af en kontrakt anses for at være ophævet i den periode, Force majeure-begivenheden varer, og vi vil have udsættelse med opfyldelsen i en sådan periodes varighed. Vi vil gøre vort bedste for at bringe Force majeure-begivenheden til ophør eller finde en løsning, hvorved vores forpligtelser i henhold til kontrakten kan opfyldes på trods af Force majeure-begivenheden.